Kvaliteet

BLRT Masinaehitus on sertifitseeritud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja EN ISO 3834-2:2005 standardite järgi.

Kontserni juhatus töötab välja poliitika kvaliteedi osas ja teostab järelvalvet tütarettevõtete Kvaliteedi Haldussüsteemi toimimise järele. Oleme kindlad kontserni sees meie partnerite poolt pakutavate teenuste materjalide kvaliteedis. Kontserni laborid pakuvad meile materjalide ja keevitusühenduste kõiksuguste kontrollide teostamise teenuseid. Me kasutame tänapäevaseid seeriatootmise ja toodangu kvaliteedi tagamise korraldamise meetodeid kõigil tootmistsükli etappidel. Meie lähenemiseks on iga operatsiooni tehnoloogilise protsessi täiustamine, kogu personali osalemine ja vastutus kvaliteetse toodangu tootmisel.

Masinaehitus OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnustatud Lloyd's Register Quality Assurance poolt. 

20130902-8VK 3872