Kvaliteet

Esimest korda oli meie Kvaliteedi Haldussüsteem sertifitseeritud Lloyd's Register Quality Assurance poolt ISO standardi 9001:1994 järgi 1999. aastal.

Järgnevatel aastatel sertifitseeris LRQA meie Kvaliteedi Haldussüsteemi standardite ISE 9001:2000 ja ISO 9001:2008 järgi. 2005. aastal oli juurutatud ja sertifitseeritud Ökoloogilise Halduse Süsteem ISO 14001:2004 järgi. Kontserni juhatus töötab välja poliitika kvaliteedi osas ja teostab järelvalvet tütarettevõtete Kvaliteedi Haldussüsteemi toimimise järele. Oleme kindlad kontserni sees meie partnerite poolt pakutavate teenuste materjalide kvaliteedis. Kontserni laborid pakuvad meile materjalide ja keevitusühenduste kõiksuguste kontrollide teostamise teenuseid. Me kasutame tänapäevaseid seeriatootmise ja toodangu kvaliteedi tagamise korraldamise meetodeid kõigil tootmistsükli etappidel. Meie lähenemiseks on iga operatsiooni tehnoloogilise protsessi täiustamine, kogu personali osalemine ja vastutus kvaliteetse toodangu tootmisel.

Masinaehitus OÜ kvaliteedijuhtimissüsteem on tunnustatud Lloyd's Register Quality Assurance poolt.

certificate ISO 9001 14001 certificate 3834
ISO 9001:2008 DIN EN ISO 3834-2:2005

 

20130902-8VK 3872